Horizontalna signalizacija je skup posebno oblikovanih geometrijskih elemenata (linija, figura i polja) i natpisa, čijim se kombinovanjem prilikom projektovanja i ugradnjom na kolovozu formiraju oznake.

Pod horizontalnom signalizacijom se podrazumeva skup uzdužnih i poprečnih oznaka ispisanih na površini kolovoza bojom, plastikom ili na drugi način.

horizontalna signalizacija 01 th horizontalna signalizacija 02 th horizontalna signalizacija 03 th horizontalna signalizacija 04 th horizontalna signalizacija 05 th horizontalna signalizacija 06 th horizontalna signalizacija 07 th horizontalna signalizacija 08 th horizontalna signalizacija 09 th horizontalna signalizacija 10 th horizontalna signalizacija 11 th horizontalna signalizacija 12 th horizontalna signalizacija 13 th horizontalna signalizacija 14 th horizontalna signalizacija 15 th horizontalna signalizacija 16 th horizontalna signalizacija 17 th horizontalna signalizacija 18 th horizontalna signalizacija 19 th